Aanmelden


Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.
Tevens vragen wij u om bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs mee te brengen, zoals paspoort/ID-kaart/rijbewijs.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan.
Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken.