Afmelden


Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.
Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.
In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorzienbare omstandigheden van deze regel worden afgeweken.