Overige informatie


Eigendommen:
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.


Niet roken:
Binnen de praktijk (wachtkamer,behandelruimte en oefenzaal) mag niet gerookt worden.


Actueel nieuws:
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar deze websites:
Fysiotherapie.nl
De Fysiotherapeut.com